XII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2016”

            Tradycyjnie już od kilku lat pielęgniarki z puszczykowskiego szpitala biorą udział w Konkursie, który ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie pielęgniarek o najlepszym przygotowaniu zawodowym i etycznym. Głównym Organizatorem Konkursu „Pielęgniarka Roku” jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, które swoim zaangażowaniem w różnorodne działania promuje zawód pielęgniarki.

            Uczestniczki tegorocznej edycji Konkursu to Panie:

  • Ewa Nowacka –   pielęgniarka z Oddziału Kardiologicznego
  • Aleksandra Parecka – pielęgniarka z Oddziału Kardiologicznego
  • Ewa Tyblewska – pielęgniarka z Oddziału Okulistycznego

          

            W tym miejscu chciałabym pogratulować i podziękować naszym pielęgniarkom, które pomimo codziennego trudu i wielu obowiązków znalazły czas na przygotowania i udział w konkursowych zmaganiach. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów w pracy i zadowolenia z dobrze wypełnianych obowiązków.

            Udziałem w konkursie nasze pielęgniarki po raz kolejny potwierdziły nie tylko swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, ale także zaangażowanie w inicjatywy  na rzecz środowiska pielęgniarskiego.