Podziękowania...

Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystości jubileuszu 40.lecia w załączeniu prezentujemy otrzymane okolicznościowe adresy.