Wycieczka Szkolna...

Zdarza się, że zamiast pacjentów czy ich bliskich, szpital odwiedzają inni ważni goście... Do takich już od lat zaliczają się uczniowie klas drugich, puszczykowskiego gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego. W dniach 4. i 11. marca odwiedzili Nasz szpital, by uzupełnić swoją wiedzę nabytą podczas lekcji biologii i chemii.

Wizyta ta – co warto podkreślić – to zasługa Elżbiety Sobkowiak (naczelnej pielęgniarki), która zadbała o jej sprawny przebieg i merytoryczną oprawę. Gimnazjaliści zwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie za sprawą Michała Woźniaka poznali podstawowe zasady resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy. Koordynator programu wolontariatu, Ewa Muszyńska przygotowała krótki wykład (o wolontariacie) podczas wizyty na oddziale Opieki Paliatywno – Hospicyjnej. Z dużym zainteresowaniem spotkała się też prelekcja Magdaleny Nesterowicz (kierownika ZDL) podczas zwiedzania laboratorium w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

W przeszłości takie wydarzenia określano mianem wycieczek zawodoznawczych. A dziś ? Trudno powiedzieć... Bezsprzecznie w dalszym ciągu Szpital w Puszczykowie jest największym pracodawcą w okolicy.