XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2015”

Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym oraz zaangażowanym w działania na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w tym roku, po raz kolejny w zmaganiach konkursowych na poziomie wojewódzkim udział wzięły pielęgniarki z naszego Szpitala.

 Lidia Kozłowska – pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 Aleksandra Pospiech – pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 Edyta Kukla – pielęgniarka Oddziału Neurologicznego,

 Karolina Kocik – pielęgniarka Oddziału Neurologicznego.

W tym miejscu pragnę pogratulować oraz podziękować naszym uczestniczkom za poświęcony czas i zaangażowanie jakie włożyły w przygotowania do konkursu. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję Pielęgniarkom Oddziałowym z w/w oddziałów za pomoc i wsparcie jakim służyły swoim pielęgniarkom w przygotowaniach do konkursu.

Nasze pielęgniarki udziałem w konkursie potwierdzają nie tylko swoje wysokie kwalifikacje, ale także dbałość o prestiż zawodu oraz o promocję i wizerunek Szpitala na rynku usług medycznych.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla całego grona pielęgniarskiego

/-/ Elżbieta Sobkowiak Naczelna Pielęgniarka