Nowy Pełnomocnik ds. Kombatantów

Szpital w Puszczykowie jako uczestnik programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” ze szczególną uwagą i troską wspiera kombatantów i osoby represjonowane, korzystające z usług medycznych świadczonych przez Szpital.

Celem programu jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia, dostępu do korzystania - poza kolejnością - ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z mgr Danutą Woś, Pełnomocnikiem ds. Kombatantów oraz do odwiedzenia podstrony „Kombatanci” w zakładce Pacjent, na stronie internetowej naszego szpitala.

TELEFON: 61/ 89-84-050