Samorządowcy z Regionu Hannover z gościnną wizytą w puszczykowskim szpitalu

We wtorkowe po południe Szpital w Puszczykowie, wspólnie wicestarostą Tomaszem Łubińskim odwiedzili niemieccy samorządowcy z regionu Hannover, z panem Hauke Jagau prezydentem regionu na czele. Wizyta ta była elementem trwającej od dłuższego współpracy między powiatem poznańskim i jego odpowiednikiem, jakim jest wspomniany region Hannover.

W międzyczasie nasi zachodni sąsiedzi odwiedzili fabryki: Volskwagena i Soalrisa, ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Owińskach, a także wspólnie ze Starostą Grabkowskim uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego komisariatu Policji w Luboniu.

Cel wizyt partnerskich to zazwyczaj wymiana informacji, doświadczeń czy dyskusja o wspólnych i podobnych problemach. Tak było i tym razem. Podczas trwającego blisko dwie godziny spotkania w sali konferencyjnej szpitala rozmawiano o finansowaniu służby zdrowia w Polsce i Niemczech, a także o roli powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego finansującej szeroko pojętą ochronę zdrowia. I jak się okazało niektóre wyzwania takie jak chociażby tzw. nad wykonania są wspólne zarówno dla placówek służby zdrowia w Polsce jak i w Niemczech. Oczywiście liczący prawie 1,3 mln mieszkańców region Hannover charakteryzuje się nieco inną specyfiką – na jego terenie znajduje się łącznie 21 szpitali w tym prywatne lecznice – jednak jak się okazało podczas dyskusji wiele rozwiązań dotyczących leczenia wygląda bardzo pododbnie.

W imieniu władz szpitala obecni byli wiceprezes Piotr Reiter oraz dyrektor ds. medycznych Jacek Kubiak wraz ze swoim zastępcą Krystyną Dudzińską. Sytuację finansowo – ekonomiczną szpitala na przestrzeni ostatnich lat przedstawił dyrektor Tomasz Karpiński. Podczas krótkiej prezentacji opowiedzieliśmy historię naszych najważniejszych inwestycji. A jedną z nich Szpitalny Oddział Ratunkowy samorządowcy z Hannoveru mogli zobaczyć osobiście.

Wśród pytań zadawanych przez gości najważniejsze dotyczyły wykorzystania środków unijnych przy planowaniu inwestycji jak również wykorzystania firm zewnętrznych, które świadczą usługi niemedyczne istotne z punktu widzenia podstawowej działalności szpitala.

Hanowerscy goście