Antybiotyki mogą przestać działać.

Pod tym hasłem szpitalny zespół ds. zakażeń, w składzie Krystyna Dudzińska (lekarz ds. zakażeń szpitalnych), mgr Monika Lorenz (specjalistka ds. epidemiologii) oraz mgr Brygida Lampe (specjalistka mikrobiologii), zorganizował akcję informacyjną w ramach przypadającego dziś Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Akcja odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, a także Europejskiej Inicjatywy Zdrowotnej. Zespół informował pacjentów, przekazywał materiały informacyjne, rozmawiał z personelem medycznym.

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, to europejska inicjatywa z dziedziny zdrowia publicznego. 

(przydatne linki: www.antybiotyki.edu.pl / www.antibiotic.ecdc.europa.eu ). 

 

Bakterie lekooporne stały się codziennym problemem w szpitalach w całej Europie. Zakażenia wywołane przez szczepy lekooporne utrudniają właściwą antybitykoterapię i mogą wywoływać powikłania prowadzące do przedłużonych hospitalizacji, cięższego przebiegu choroby, a nawet zgonu.

 

Stosowanie antybiotyków w oparciu o wynik antybiogramu może zapobiegać zjawisku antybiotykoodporności w szpitalu. Działania te obejmują: 

 

1. Pobieranie posiewów

Pobieraj posiewy we właściwy sposób, przed włączeniem antybiotykoterapii empirycznej, zweryfikuj antybiotykoterapię po uzyskaniu posiewu.

2. Znajomość miejscowych wzorów antybiotykoodporności 

Wykorzystuj wiedzę z zakresu lokalnych wzorów lekooporności (antybiogramów), która pozwala na właściwy dobór terapii empirycznej (początkowej).

3. Konsultacje specjalistyczne

Angażuj lekarzy specjalistów ds. antybiotykoterapii, mikrobiologów oraz farmaceutów w proces podejmowania decyzji dotyczących twoich pacjentów w trakcie ich hospitalizacji.

 

Polecamy także tekst zamieszczony na portalu rynek zdrowia

www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Unii-wypowiada-wojne-antybiotykoterapii,156845,6.html