Nowy oddział, wyższy standard leczenia i opieki medycznej.

To zawsze cieszy, skonsumować sukces poparty pracą i zaangażowaniem. I bez wątpienia w radosnych nastrojach przyszło nam uroczyście otworzyć Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych z pododdziałem wszczepiania rozruszników serca i intensywnego nadzoru kardiologicznego z pracownią EKG. Dopisali zaproszeni goście Jan Grabkowski Starosta Poznański, Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, parlamentarzyści, radni powiatu oraz przedstawicie lokalnych władz. Zanim dokonano przecięcia wstęgi, dr Ewa Wieja Prezes Szpitala, z wdzięcznością nawiązała, do jakiego wsparcia od lat udziela szpitalowi, Powiat Poznański w przypadku Oddziału Kardiologicznego było to 1. milion 100. tysięcy zł.

Dumny z oddanej do użytku nowej części placówki był Jan Grabkowski „Kiedy jedenaście lat temu zaczęliśmy zarządzać szpitalem, nawet nie marzyłem, że tak to będzie teraz wyglądać. Wtedy musieliśmy spłacać długi, a teraz otwieramy nowy oddział, który spełnia wszystkie wymogi stawianie w XXI wieku. A to nie koniec naszych inwestycji. Już wkrótce rozpoczynamy budowę bloku operacyjnego” – zapowiedział Starosta Poznański.

Na Oddziale Kardiologicznym leczeni będą pacjenci ze schorzeniami: układu krążenia, nadciśnieniem, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, nerek, tkanki łącznej, krwi oraz chorzy na cukrzycę. W oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru kardiologicznego. Oddział oferuje także podstawową diagnostykę kardiologiczną, wykonuje: testy wysiłkowe na cykloergometrze oraz bieżni, badania echokardiologiczne, całodobowe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego przy użyciu aparatów typu Holter.

„To już nawet nie XXI, a XXII wiek. Jestem pewien, że wielu kolegów po fachu będzie mi zazdrościć, że mogę pracować w tak nowoczesnym oddziale. Pamiętajmy jednak, że to „trudny” oddział, zajmujący się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem. Leczymy wszystkie jednostki chorobowe. W większości trafiają do nas osoby wymagające natychmiastowej hospitalizacji”, powiedział Zygmunt Górny ordynator Oddziału Kardiologicznego w Puszczykowie.

Specyfiką tego oddziału jest m.in. obecność starszych pacjentów. Celem przeprowadzonej właśnie inwestycji była szeroko pojęta modernizacja oddziału, co w praktyce oznacza zwiększoną liczbę łóżek oraz bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego. Oprócz dużych inwestycji zrealizowanych przez szpital bądź realizowanych w niedalekiej przyszłości, szpital dokonuje także modernizacji poszczególnych oddziałów w podobnym zakresie. Analogiczne inwestycje zostały już przeprowadzone na oddziałach chirurgii i intensywnej terapii.

Otwarcie nowego Oddziału