Yes we can…

Parafrazując słowa Prezydenta Barack’a Obamy – „tak, możemy tego dokonać” personel medyczny Szpitala w Puszczykowie, pod wodzą Ordynatora Oddziału Neurochirurgicznego dra Jakuba Moskala, przeprowadził nowatorską operację wycięcia guza mózgu. Określenie nowatorska w tym wypadku jest równie ważne co udana, ponieważ pacjentka pani Barbara w dobrej formie już opuściła szpital.

Ale po kolei… Podczas trwającej cztery godziny operacji pacjentce usunięto guza mózgu, umiejscowionego w płacie skroniowo-potylicznym (w pobliżu ośrodków czucia i ruchu kończyny górnej). Unikatowość tego zabiegu polegała na wybudzeniu pacjentki (tzw. wybudzenie śródoperacyjne) podczas jego trwania. Operator mógł dzięki temu stymulować korę mózgową w okolicy guza i obserwować reakcję organizmu pacjentki. Sam zabieg wymagał wcześniejszego przygotowania logistycznego oraz prób bez udziału pacjentki.

Do tej pory zaledwie kilka ośrodków medycznych w Polsce przeprowadziło podobne zabiegi. A są one wykonywane w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Zdaniem dr. Moskala „to przyszłość leczenia guzów mózgu zlokalizowanych w okolicach odpowiedzialnych za mowę i ruch”.

Lekarze biorący udział w operacji swoje kompetencje zdobywali wcześniej uczestnicząc w podobnych zabiegach w Niemczech w Duessedorfie. Jest wysoce prawdopodobne, że już wkrótce zostaną przeprowadzone w Puszczykowie kolejne, tego typu operacje usuwania zmian nowotworowych. Należy podkreślić, że „komfort” przeprowadzenia tak nowatorskiego zabiegu to oprócz umiejętności, kunsztu i stosownej wiedzy personelu medycznego, wynikał także ze wsparcia finansowego udzielonego placówce w Puszczykowie przez Powiat Poznański.

Innowacyjne zabiegi