Szpital w Puszczykowie przechodzi na zieloną stronę mocy.

Dnia 27.02.2024 roku w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 29 szpitali powiatowych podpisało deklarację współpracy na rzecz propagowania dobrej praktyki w zakresie ochrony naszej planety.

 Wzajemna współpraca między jednostkami ma na celu wzmocnienie potencjału szpitali oraz wymianę doświadczeń. Te wszystkie elementy dadzą wymierne korzyści w postaci racjonalnej gospodarki niskoemisyjnej majacej znaczący wpływ na środowisko, w którym żyjemy.

 Efektem długoterminowej współpracy będzie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ochrona ekosystemów oraz zapobieganie pogłębiającego się efektu cieplernianego, który w ostatnich latach dramatycznie się powiększa.

Szpital w Puszczykowie repreznetowała Pani Prezes Ewa Wieja.