23 lutego światowy dzień walki z depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Jest to bardzo ważne wydarzenie, podkreślające potrzebę zrozumienia i wsparcia dla osób dotkniętych depresją.

Depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które może znacznie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki. Wiele osób borykających się z depresją doświadcza uczucia pustki, bezsilności i utraty zainteresowania życiem. Depresja nie wybiera, dotykając ludzi różnych grup wiekowych, płci i pochodzenia społecznego. Warto zauważyć, że to nie jest jedynie chwilowy smutek, ale chroniczne doświadczenie, które znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Według międzynarodowej klasyfikacji chorób, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez co najmniej dwa tygodnie minimum dwa z trzech poniższych objawów:

 

 

  • obniżenie nastroju,

  • utrata zainteresowań i anhedonia,

  • mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie

oraz dwa lub więcej objawów takich jak:

 

trudności w skupieniu uwagi,obniżenie samooceny,

odczuwanie winy,

czucie się bezwartościowym,

pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń,

myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne,

problemy ze snem,

zmniejszenie apetytu.

 

Niezrozumienie i stygmatyzacja związane z depresją mogą utrudniać osobom zmagającym się z nią szukanie pomocy. Dlatego Światowy Dzień Walki z Depresją pełni rolę nie tylko w edukowaniu społeczeństwa na temat tej choroby, ale także w promowaniu otwartej rozmowy na temat zdrowia psychicznego. Wsparcie społeczne i profesjonalne leczenie są kluczowe w radzeniu sobie z depresją. Psychoterapia, leki przeciwdepresyjne i inne terapie mogą być skutecznymi środkami w zmniejszaniu objawów. Jednakże, jednym z wyzwań jest zachęcanie osób do poszukiwania pomocy, gdyż depresja często utrudnia samodzielne zwracanie się o wsparcie. Rodzina, przyjaciele i społeczeństwo odgrywają kluczową rolę w tworzeniu atmosfery akceptacji i zrozumienia dla tych, którzy cierpią z powodu depresji. Wspierająca sieć społeczna może pomóc w przezwyciężeniu izolacji, które często towarzyszy temu zaburzeniu. Kampanie edukacyjne, prowadzone z okazji Światowego Dnia Depresji, są ważnym narzędziem w budowaniu świadomości i niosą ze sobą nadzieję na zmniejszenie negatywnego wpływu tej choroby na społeczeństwo. Wreszcie, edukacja na temat zdrowia psychicznego powinna być integralną częścią systemu oświaty. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie odporności psychicznej i promowanie akceptacji są kluczowe dla prewencji depresji. W Światowym Dniu Walki z Depresją warto więc zastanowić się, jak możemy przyczynić się do tworzenia bardziej wspierającego i zrozumiałego środowiska dla osób dotkniętych tą chorobą. Poprzez edukację, rozmowę i wsparcie możemy wspólnie przeciwdziałać depresji i budować społeczeństwo, które docenia zdrowie psychiczne tak samo jak fizyczne.

 

Agata Kiec-Grzesik