FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W ramach darowizny Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzymał od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nowoczesny, specjalistyczny spektrometr masowy typu MALDI-TOF, który tworzy widma unikatowego profilu białkowego badanego mikroorganizmu a następnie porównuje z referencyjną bazą danych umożliwiając w ten sposób identyfikację gatunkową patogenu. Jego działanie precyzyjnie oraz w krótkim czasie umożliwia identyfikację zakażeń inwazyjnych w tym sepsy. Wyniki identyfikacji tą metodą są uzyskiwane już po kilkudziesięciu minutach, czyli nawet
o kilkadziesiąt godzin szybciej w porównaniu do metod konwencjonalnych, znacząco skraca to tak ważny dla pacjenta czas rozpoczęcia procesu leczenia.