Budowa wewnętrznego szybu windowego.

Szpital uczestniczył w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.:

 

„Budowa wewnętrznego szybu windowego – windy, wraz z remontem holu (głównego budynku – części C2), zlokalizowanego na terenie Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.”

 

Cel projektu:

 

Umożliwienie łatwego dostępu do poradni specjalistycznych. Pacjenci Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Zakładu Fizjoterapii będą mieli znacznie ułatwioną drogę dostępową. Budowa wewnętrznego szybu windowego – windy ułatwi również ogólny dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
w Szpitalu a w szczególności do punktu pobrań krwi.

 

Rezultaty:

 

Wybudowany wewnętrzny szyb windowy.

 

 

Wartość projektu: 811 000,00 zł

Wkład Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 180 890,88 zł