Uczniowie Gimnazjum w Puszczykowie w Szpitalu...

Na szczęście nie jako pacjenci, a w ramach rozszerzonych lekcji biologii i chemii. Kolejny raz w związku z kończącym się rokiem szkolnym, uczniowie klas drugich gimnazjum nr 2 im. Jana Kasprowicza odwiedzili Szpital w Puszczykowie. Dla niektórych z nich była to być może również wycieczka zawodoznawcza, zastanawiają się bowiem nad wyborem dalszej drogi kształcenia w oparciu o kierunki związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia. 

 

Blisko sześćdziesięciu gimnazjalistów w dniach 16 i 18 czerwca, wraz nauczycielami z zainteresowaniem przyglądało i przysłuchiwało się, zwiedzając wybrane oddziały i zakłady, krótkim prelekcjom pracowników szpitala. Nie brakowało pytań szczególnie podczas spotkania dotyczącego uzależnień, które prowadził dr Marek Kociałkowski (koordynator Oddziału Leczenia Abstynenckich Zespołów Alkoholowych) przestrzegając przed ich negatywnymi skutkami. „Uzależnienie to choroba iluzji i zaprzeczeń” powiedział (dr Kociałkowski) podsumowując pierwszą cześć zwiedzania szpitala.

 

W kolejnych a były to Szpitalny Oddział Ratunkowy (dr Tomasz Brodziak), Centralna Sterylizatornia (kierownik Danuta Woś) i na koniec Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (kierownik Magdalena Nestorowicz), uczniowie mogli dowiedzieć się między innymi:

 

co dzieję się (jak są zaopatrywani) z pacjentami przywożonymi do szpitala w nagłych przypadkach,

 

w jakiej temperaturze sterylizuję się narzędzia chirurgiczne,

 

czy zobaczyć jak pod mikroskopem wyglądają płytki krwi.

 

Monika Szrama (pielęgniarka Oddziału Paliatywno Hospicyjnego) przybliżyła misje działania oddziału oraz przyczyny obecności pacjentów. Wydarzenie jakim było zwiedzania „szpitala od kuchni” stało się możliwe w dużej mierze, dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Potockiej (kierownik biura zarządu) i pani Elżbiety Sobkowiak (naczelna pielęgniarka).

Niezwykłe lekcje