Hospicjum Domowe rozpoczyna pracę

Szanowni Państwo

Od 1 października 2022 w naszym Szpitalu rozpoczynamy udzielanie nowego

zakresu świadczeń w ramach Hospicjum Domowego.

Rejestracja i zgłaszanie wizyt możliwe

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.30 do 14.00 - nr telefonu 61 89 84 173 lub 61 89 84 170.

 

 

Na czym polega opieka Hospicjum Domowego?

Opiekę nad pacjentem sprawuje interdyscyplinarny zespół hospicyjny (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta). A celem takiej opieki jest  kontrola bólu, innych objawów somatycznych, jak również łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Opieka hospicyjna to również czas poświęcony na towarzyszenie choremu, na rozmowę z nim oraz z jego rodziną.

Lekarz odwiedza chorego co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Dla kogo jest Hospicjum Domowe?

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą wymienioną w wykazie, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej. Opieka nad nimi powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia nie tylko chorych, ale również ich rodzin.

 

Wykaz jednostek chorobowych 

L.p.

Choroba

Kod ICD 10

1

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

 B20-B24

2

Nowotwory

C00-D48

3

Następstwa zapalnych chorób układu nerwowego

G09

4

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G10-G13

5

Stwardnienie rozsiane

G35

6

Kardiomiopatia

I42-143

7

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

J96

8

Owrzodzenia odleżynowe

L89

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę, osoby opiekującej się nim.

Wymagane dokumenty:

skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

Korzystanie z pomocy Hospicjum Domowego nie wyklucza pozostawienia pacjenta pod dotychczasową opieką poradni POZ. Mogą oni korzystać z obu form pomocy.


W trakcie opieki paliatywnej w warunkach domowych chory nie może jednocześnie korzystać z opieki pielęgniarskiej długoterminowej. Te dwie różne formy opieki wykluczają się wzajemnie. Możliwa jest natomiast pomoc pielęgniarki środowiskowej współpracującej z lekarzem rodzinnym.