Bezpłatny dostęp do Interentu

Szanowni Państwo

Informujemy, że na terenie szpitala działa bezprzewodowa sieć WiFi umożliwiająca korzystanie z Internetu.

 

Aby skorzystać z WiFi: 

  • w telefonie, laptopie lub na tablecie znajdujemy sieć szpital-gosc, po jej wybraniu zostaniemy bez hasła automatycznie połączeni
  • po połączeniu na ekranie pojawi się nam pole z regulaminem korzystania ze szpitalnej sieci WiFi, który akceptujemy przyciskiem - TAK

 

Jesteśmy połączeni, wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową.

 

 

REGULAMIN WiFi