Światowy Dzień Zdrowia

 

Szanowni Państwo
 
W Światowym Dniu Zdrowia i przypadającym także dziś
 
Dniu Pracownika Służby Zdrowia
 
składam
 
wyrazy uznania za poświecenie i zaangażowanie, a także ciężką i wymagającą pracę
 
na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.
 
 Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 
 
 
 
Prezes Zarządu
 
Ewa Wieja