Oddział dla pacjentów zakażonych koronawirusem

 

 

Szanowni Państwo

Informujemy,  że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

od dnia 1 grudnia 2021 do odwołania Szpital w Puszczykowie

realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym

30 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 

 

Telefon do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 61 89 84 264