Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Były kwiaty, upominki i gratulacje... Nie zabrakło słów uznania, refleksji oraz wyjątkowych gości, przyjaciół szpitala. Wszystko to w związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej, który został zorganizowany przez Nasz Szpital wspólnie z Powiatem Poznańskim i Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Oddział w Poznaniu.

Głównym celem uroczystych obchodów dnia pielęgniarki i położnej było uhonorowanie pracy personelu pielęgniarskiego (łącznie szpital zatrudnia ca. 220 pielęgniarek w tym kilku pielęgniarzy) puszczykowskiego szpitala, a także uczestniczek i laureatek konkursu Pielęgniarka Roku. Bez fałszywej skromności przypominamy,że zwyciężczynią tego konkursu została nasza reprezentantka pani pani Anna Martyniak – Korzeniowska   (z oddziału neurochirurgii), a całe podium (2gie miejsce i dwa miejsca trzecie ex aequo) przypadło w udziale pielęgniarkom z Puszczykowa i Szpitala w Pleszewie, również obecnym podczas uroczystości. Personel pielęgniarski reprezentowały pielęgniarki oddziałowe szpitala.

 

Jan Grabkowski (Starosta Poznański) podziękował pielęgniarkom za trud związany z ich codzienną pracą, przekazując wyrazy swojego szacunku dla ich zaangażowania i kompetencji zawodowych. Również dr Ewa Wieja (Prezes Szpitala) gratulując wyróżnionym zwróciła uwagę na szczególną wartość dodaną jaką stanowi dla każdej placówki medycznej, dobrze wykwalifikowany personel pielęgniarski. W podobnym tonie głos zabrali, składając osobiste życzenia, wręczając listy gratulacyjne; Aleksandra Kopińska (Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału PTP), Tadeusz Stefaniak (Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego), Magdalena Kraszewska (Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ). 

 

Okolicznościowy adres został przesłany przez Agnieszkę Pachciarz (zastępcę prezydenta Poznania),  z kolei dr Marek Daniel (Dyrektor ds. Medycznych) i Elżbieta Sobkowiak (Naczelna Pielęgniarka) jak zwykle niezawodnie zadbali o wszystkie szczegóły i przebieg, zorganizowanej w sali wykładowej szpitala uroczystości.