WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI

 

 

W Szpitalu w Puszczykowie na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia  Starostwa Powiatowego. Radni powiatu chcieli dowiedzieć się, jak szpital radzi sobie w czasie pandemii i jakie są jego potrzeby.

W obradach uczestniczyli między innymi: Małgorzata Halber Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Marzena Fiedler Wiceprzewodnicząca Komisji, Ewa Pomin oraz Jan Grabkowski, który występował w podwójnej roli Starosty Poznańskiego i członka Komisji.  

 

      

Prezes Ewa Wieja zaprezentowała krótkie sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności szpitala. Radni dyskutowali na temat przedstawionych informacji oraz perspektyw działalności naszej placówki.

                 

Członkowie Komisji podziękowali za ogromne zaangażowanie pracowników szpitala w walkę z pandemią, a na zakończenie Starosta Jan Grabkowski zapewnił, że wspólnie z Radą Powiatu będzie szukał rozwiązania problemów.

 

MRK