Wielkie zaangażowanie mieszkańców

Tuż po ogłoszeniu naszej akcji natychmiast rozdzwoniły się telefony, rozpisały się maile… Mieszkańcy już wcześniej pytali, jak mogą włączyć się do walki z chorobą. Robili to już przecież w zeszłym roku. Potrzebowali jednak sygnału do działania, bo wszyscy zdawali sobie sprawę ze skali zjawiska, z jakim przyszło się nam mierzyć w czasie trzeciej fali pandemii. 

W akcje bardzo szybko zaangażowali się samorządowcy, instytucje, przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne. Niezawodni okazali się strażacy, którzy nie tylko organizowali lokalne zbiórki, ale również transport darów. Ruszyła prawdziwa lawina: otrzymaliśmy środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, toaletowe, wodę butelkowaną, a także wpłaty pieniężne.

Paradoksalnie -  bardzo trudne dni związane z trzecią falą wyzwoliły mnóstwo dobra i spontanicznych działań niosących pomoc innym. Spotkaliśmy się z wieloma przejawami serdeczności, życzliwości i ofiarności. Lista darczyńców – często anonimowych - jest tak długa, że nie sposób wszystkich wyliczyć. 

Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy okazali hojność i wsparcie. Po raz kolejny udowodnili, że w trudnych chwilach możemy liczyć na społeczną odpowiedzialność mieszkańców powiatu, a w walce o życie i zdrowie pacjentów nie jesteśmy sami!

 

MRK

Dary dla szpitala maj 2021