Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

 

 

UWAGA!!!!

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. informuje,

że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej

pacjentów hospitalizowanych w latach 1988-1990 oraz 1998-2000.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem powyższej dokumentacji mogą ją odebrać po wcześniejszym złożeniu wniosku do dnia 31.03.2021.

Zgodnie z Art.29.2. dokumentację może odebrać pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.