Wizyta znakomitego specjalisty

Racjonalna antybiotykoterapia szpitalna w dobie Covid -19 – to temat wykładu, jaki dla naszych lekarzy i pielęgniarek, farmaceutów i mikrobiologów wygłosił prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń.

Ten znakomity farmakolog kliniczny kierujący krakowskim Zakładem Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, a także pracujący w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przyjechał do Puszczykowa podzielić się najważniejszymi obserwacjami dotyczącymi leczenia chorych na covid.

To bezcenna wiedza, bo okazuje się, że covid burzy dotychczasowe schematy stosowania antybiotyków. W organizmie, którego metabolizm zmienił koronawirus dobrze znane i sprawdzone antybiotyki działają zupełnie inaczej: trudniej docierają do chorych narządów, później zaczynają działać  lub wchodzą w niepożądane interakcje z innymi lekami. Covid to zupełnie nowy przeciwnik, który na przykład z zapalenia płuc poddającego się dawniej szybkiemu leczeniu dziś może uczynić śmiertelne zagrożenie dla pacjenta – mówi profesor Woroń, i podkreśla, że bakterie działają szybciej niż my !

Ale współczesna farmakologia dzięki nowym generacjom antybiotyków lub unowocześnieniu dobrze już znanych specyfików pozwala skutecznie walczyć nawet z wielolekoopornością. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca między lekarzami a szpitalnymi mikrobiologami, pozwalająca precyzyjnie określić słabe strony drobnoustrojów i dzięki temu celnie dobrać nowe strategie podawania antybiotyków. 

Kiedy skończy się pandemia? To pytanie musiało paść. Niestety profesor nie miał zbyt optymistycznych przemyśleń. Jego zdaniem o zwycięstwie będziemy mogli mówić dopiero wtedy,  gdy covid będzie tak oswojony jak katar czy inne lekkie infekcje wirusowe. A do tego potrzebne są szczepienia i odporność stadna.

 

MRK

 

Wizyta prof. Jarosława Woronia