Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia to taka część szpitala, której istnienia pacjenci często nie zauważają. Po prostu nie zastanawiają się, skąd w salach zabiegowych biorą się zestawy szczelnie zapakowanych narzędzi. A szkoda…bo to właśnie od sprawnej pracy sterylizatorni zależy funkcjonowanie Bloku Operacyjnego,   oddziałów zabiegowych i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nie wszystko można przecież robić sprzętem jednorazowym, dlatego tak ważne jest miejsce, do którego chcemy teraz Państwa  zaprosić.

Nasza nowa Centralna Sterylizatornia została oddana do użytku we wrześniu ubiegłego roku. Znajduje się w nowopowstałym budynku bloku operacyjnego. To miejsce, które imponuje nowoczesnością. Wyposażone jest w urządzenia myjące i sterylizujące, a także myjkę ultradźwiękową, parowe urządzenie do doczyszczania narzędzi oraz zgrzewarki rotacyjne. Jednym słowem są tu wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzania procesów dekontaminacyjnych.

Codziennie przez Centralną Sterylizatornię przechodzą setki pojedynczych narzędzi i wieloelementowych zestawów. Każdą część, aby znów mogła służyć w czasie zabiegu, trzeba poddać skomplikowanemu, wieloetapowemu procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Narzędzia po użyciu przywożone są do tzw. części brudnej sterylizatorni, tutaj są poddane  wstępnemu myciu w myjni ultradźwiękowej, rozkładane na sita, niekiedy rozmontowane. Następnie trafiają do nowoczesnych  myjni przelotowych, w których odbywa się właściwe mycie i dezynfekcja narzędzi.

Po zakończonym procesie mycia narzędzia trafiają na stronę czystą, gdzie  odbywa się kompletowanie i pakowanie pojedynczych narzędzi oraz zestawów operacyjnych. Każdy pakiet jest  oznaczony  etykietą identyfikacyjną z odpowiednim kodem kreskowym.

 Narzędzia, w zależności od specyfiki są sterylizowane w sterylizatorach parowych  lub jeśli nie mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury w obawie przed uszkodzeniem i odkształceniem trafiają  do nieskotemperaturowego sterylizatora plazmowego.

Wysterylizowane, zapakowane i oznaczone w identyfikowalne etykiety narzędzia czekają w strefie sterylnej na dostarczenie na blok operacyjny lub na oddziały, do szpitalnych gabinetów zabiegowych. 

Załoga Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowany  i zgrany zespół. Ktoś, kto tu pracuje, musi łączyć wiedzę instrumentariuszki z dokładnością osoby odpowiedzialnej za sterylność, a do tego trochę znać się na …mechanice i budowie całego instrumentarium.  W sterylizatorni konserwuje się bowiem ruchome części wielu narzędzi. Każde narzędzie należy sprawdzić, naoliwić, ocenić sprawność. Nie od razu można stanąć przy pakowaniu, bo choć każdy zestaw jest dokładnie opisany, to trzeba na wyrywki odróżniać pęsety anatomiczne od chirurgicznych, wiedzieć jak wygląda hak powłokowy mały, a jak hak Farabeufa, jakich narzędzi używa ortopeda, a jakich okulista. To tylko mały przykład. Aby bezbłędnie kompletować zestawy potrzebne do poszczególnych zabiegów trzeba doświadczenia, wiedzy i  praktycznych umiejętności.

Wszystkie etapy przygotowania narzędzi, wyrobów medycznych i materiałów są monitorowane i dokumentowane za pomocą systemu komputerowej rejestracji procesów. Co to znaczy? Specjalny system komputerowy pozwala dokładnie kontrolować  cały proces sterylizacji, bo każde narzędzie czy zestaw ma indywidualny kod kresowy. Dzięki temu można dokładnie prześledzić obieg narzędzia: od sali operacyjnej i pacjenta, aż do powtórnego zainicjowania procesu dekontaminacji i sterylizacji. To także swoisty wentyl bezpieczeństwa umożliwiający sprawdzenie, czy wszystkie narzędzia wróciły po zabiegu na swoje miejsce.  

Cykl obiegu mycia i sterylizacji narzędzi to mniej więcej 3-4 godziny. Dotrzymywanie wszelkich standardów  wymaganych dla tego typu procesów jest niepodważalne. Tu niczego nie można przyspieszyć – chodzi przecież o bezpieczeństwo pacjentów.

Z dumą więc prezentujemy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 oraz Certyfikat Akredytacji CMJ w Krakowie.

Sterylizatornia to dla drobnoustrojów swoista szpitalna  zapora ogniowa. Warto o tym pamiętać, bo bez tego nieznanego dla pacjentów miejsca nie można byłoby przeprowadzać zabiegów i leczyć chorych.  

 

MRK

 

Nowa Centralna Sterylizatornia