Elektroniczna bramka pomiarowa

W holu głównym naszego Szpitala zamontowaliśmy urządzenie, które pomaga kierować ruchem osób wchodzących do budynku.

Elektroniczna bramka mierzy temperaturę oraz „sprawdza”, czy prawidłowo zasłonięte są  usta i nos. Komunikaty głosowe podpowiadają, jak należy się zachować. Pomiar temperatury odbywa się automatycznie.

Jak skorzystać z bramki pomiarowej? Oto krótki instruktaż.

 

 

- stań na żółtych oznaczeniach na podłodze  

 

 

skieruj wzrok w lewo wyszukując ekran monitora   

 

 

dopasuj owal twarzy do pola zaznaczonego zieloną linią   

 

odczekaj na komunikat głosowy 

 

 

Jeśli mamy osłonięte usta i nos, a temperatura jest w normie, zwalnia się blokada i można wejść do środka.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie osoby zgłaszające się do przyjęcia do szpitala lub udające się do poradni muszą wcześniej przejść przez kontener przed szpitalem.

Ten „elektroniczny selekcjoner” pomaga nam chronić pacjentów i pracowników Szpitala przed zakażeniem COVID -19

 

MRK