Komunikat Nr 9 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

 

Komunikat Nr 9 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

z dnia 6 października 2020 roku.

Dotyczy aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu

 

 

Zjawisko szerzenia się epidemii koronawirusa w kraju, w Powiecie Poznańskim znajduje również odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zakażeń stwierdzanych wśród pacjentów i pracowników naszego Szpitala.

Zarząd Szpitala poniżej przedstawia aktualne i szczegółowe informacje dotyczące zakażeń SARS-CoV-2:

-   W dniu 5. X 2020 r. z uwagi na wystąpienie objawów chorobowych  pobrano wymazy, które  potwierdziły zakażenie  SARS-CoV-2 u      dwóch lekarzy Oddziału Urologicznego, osoby te przebywają w izolacji domowej. Oddział wstrzymał przyjęcia pacjentów.  W dniu  dzisiejszym pacjentom Oddziału oraz personelowi, który miał kontakt z osobami zakażonymi, pobrano wymazy w kierunku       zakażenia koronawirusem. Aktualnie oczekujemy na ich wyniki.

-   Z uwagi na potwierdzenie u jednej pielęgniarki z Oddziału Kardiologii  (pracującej również w innym Szpitalu) zakażenia SARS-CoV-2, cztery osoby  personelu pielęgniarskiego mające kontakt z osobą zarażoną zostały skierowane na kwarantannę domową. Dzisiaj pobrano od nich wymazy, oczekujemy na wyniki.

- W dniu 03. X 2020 r. potwierdzono zakażenie u pacjentki z Oddziału Internistycznego, chora została przekazana do Szpitala Zakaźnego na ul. Kurlandzkiej. Personel Oddziału  (6 osób), który miał kontakt z pacjentką, został poddany nadzorowi epidemiologicznemu (planowane pobranie wymazów – 9. X).

- W dniu 04. X 2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem, u pacjenta wypisanego dwa dni wcześniej z Oddziału Kardiologii. Personel Oddziału (13 osób), który miały kontakt z zakażonym został poddany nadzorowi epidemiologicznemu (planowane pobranie wymazów – 9. X).

- W dniu 29. IX 2020 r. potwierdzono zakażenie u jednej osoby - pielęgniarza z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Osoba ta przebywa aktualnie w  izolacji domowej. Oddział po okresie kwarantanny, poddaniu procesom czyszczenia i dezynfekcji oraz uzyskaniu ujemnych wyników w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów i personelu wznowił już normalną działalność.

W każdym przypadku stwierdzenia zakażenia na oddziałach szpitalnych niezwłocznie wdrażane były obowiązujące procedury epidemiologiczne, w porozumieniu z właściwą stacją SANEPID prowadzono dalsze postępowanie odnośnie działalności oddziałów.

Zarządu Szpitala w Puszczykowie przypomina, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie placówki obowiązują podstawowe zasady zachowania:

- na terenie Szpitala oraz w części ambulatoryjnej (poradnie MEDICOR, zakłady diagnostyczne, laboratorium, poczekalnie oraz korytarze) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust;

- obowiązuje zakaz odwiedzin;

- do Szpitala (na oddziały w ramach przyjęć pilnych i planowych, do pracowni diagnostycznych i poradni) wchodzi tylko pacjent bez osób towarzyszących. Wyjątkiem są tylko osoby wymagające z racji dużego stopnia niepełnosprawności opieki osób trzecich;  

- każda osoba wchodząca na teren Szpitala w Puszczykowie ma mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę o stanie zdrowia.

 

 

DLA WSPÓLNEGO DOBRA PACJENTÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ POWYŻSZYCH ZASAD!