Drużyna szpiku powiększyła się o 24 nowych dawców...

Efekt organizowanej przez Szpital wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), zaskoczył pozytywnie nie tylko organizatorów. Dzięki wsparciu wolontariuszy, okolicznych jednostek samorządu terytorialnego, a także pracowników szpitala, chorzy zyskali dodatkowe wsparcie, ale też nadzieję, jaką daje 24 nowych dawców szpiku. Warto podkreślić, że nie wszyscy chętni zostali zakwalifikowani, co ma miejsce regularnie, a wynika z surowych kryteriów, jakie musi spełnić potencjalny kandydat na dawcę.

W ślad za informatorem RCKiK prezentujemy (poniżej) kilka podstawowych informacji związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.

Wszyscy dawcy mogą po raz kolejny przystąpić do oddania krwi po 8.tygodniach. Krew po pobraniu zostaje rozdzielona na 3. składniki: krwinki czerwone, płytki krwi i osocze. Wg współczesnego leczenia choremu podaje się ten składnik, którego mu brakuje.

Termin ważności składników krwi jest ograniczony: krwinki czerwone mogą być przetoczone choremu 42 dni po oddaniu, płytki krwi tylko 5 dni, osocze to tylko niewielka jego część zostanie wykorzystana  w szpitalach.

Najbardziej potrzebne są leki wytwarzane z osocza (w oparzeniach, chorobach wątroby, nowotworach, obrzękach mózgu, hemofilii, posocznicy), żeby wykonać lek, musi on zostać odpłatnie przekazany do frakcjonowania, do tego potrzebna jest zgoda dawcy.

 

Drużyna szpiku