Audyt działalności szpitala zakończony pomyślnie...

Szpital w Puszczykowie od lat poddaje jakość świadczonych usług, zarówno medycznych jak i niemedycznych, ocenie niezależnych jednostek i podmiotów certyfikujących. Do takich należy TUV Nord, której certyfikat ISO 9001-2009 uzyskał w poprzednich latach. Przeprowadzony w dniach 19/20 stycznia audyt recertyfikacyjny wiązał się z upływem ważności dotychczas obowiązującego i miał na celu sprawdzenie zgodności systemu zarządzania pod kątem formalno-prawnym oraz przestrzegania norm. Rolą audytora było sprawdzenie i ocena między innymi realizacji usług medycznych, procesów monitorowania i nadzorowania stanu sanitarno-epidemiologicznego, a także obszarów – wydawać by się mogło – tak prozaicznych jak żywienie i pranie. Analizie były poddane także gospodarowanie lekami, ochrona danych osobowych czy zarządzanie finansami i wiele innych. Szczegółowa weryfikacja procesów i działań zarządu oraz personelu medycznego szpitala uzyskała pozytywny wynik, czego dowodem będzie przekazany w najbliższym czasie stosowny certyfikat.