Inauguracja programu wolontariatu

Koncepcja projektu, rozmowy z kandydatami, szkolenia teoretyczne i praktyczne to efekt wielu miesięcy pracy pani Ewy Muszyńskiej, koordynatora programu wolontariatu przy Oddziale Opieki Paliatywno-hospicyjnej. Ich zwieńczeniem było uroczyste wręczenie certyfikatów dokumentujących ukończenie kursu i nabycia uprawnień do pracy woluntarystycznej w szpitalu w Puszczykowie, jakie miało miejsce w sobotę 10 stycznia. Wolontariusze, choć wolontariuszki brzmi w tym wypadku bardziej precyzyjnie, to mieszkanki Mosiny, Puszczykowa i Lubonia. Na co dzień studiują, wychowują dzieci, są w różnym wieku jednak to, co je łączy to potrzeba ofiarowania swojego czasu, wrażliwości i empatii innym potrzebującym. Ich praca będzie polegała głównie wolontariacie niemedycznym, a jej harmonogram będzie ustalany indywidualnie.


Oprócz gratulacji za wytrwałość i zaangażowanie podczas szkoleń, jakie w imieniu dyrekcji szpitala i swoim własnym złożył wolontariuszkom dr Marek Daniel (dyr. ds. medycznych), były plany na przyszłość, które z pewnością uda się zrealizować, mówiła o nich koordynator programu Ewa Muszyńska.


Jak podkreślał obecny podczas inauguracji programu wolontariatu, ordynator oddziału dr Zbigniew Popow, nie jest to praca łatwa, a silny charakter i odporność na stres są równie ważnym atutem co wspomniana wcześniej wrażliwość na drugiego człowieka.

Ojciec Janusz Poksiński (kapelan szpitala) udzielił wszystkim błogosławieństwa, a wspólnie zaśpiewana kolęda podkreśliła uroczysty nastrój.

Swoją obecnością - nowym członkom Szpitalnego Team’u - udzieliły wsparcia dr Krystyna Dudzińska (z-ca dyr. ds. medycznych) Elżbieta Sobkowiak (p.o. naczelnej pielęgniarki) i Iwona Magdziarek (pielęgniarka oddziałowa OPH).

 

Wolontariat rozpoczyna pracę!