Spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników szpitala

Gościnne progi kościoła p.w. św. Józefa w Puszczykowskie, były miejscem spotkania opłatkowego blisko 70 emerytowanych pracowników szpitala. Poprzedziła je msza święta, którą odprawił ksiądz Janusz Poksiński (kapelan szpitala). Oprócz życzeń, które w imieniu swoim własnym i zarządu szpitala złożyła Prezes dr Ewa Wieja, były wspomnienia, rozmowy i wspólne dzielenie się opłatkiem. Współgospodarzami spotkania byli także Renata Nowicka przewodnicząca związków zawodowych oraz Maria Chojnacka przewodnicząca związku emerytowanych pracowników szpitala. Nie zabrakło kolęd a uzupełnieniem wspomnień były anegdoty i ciekawostki z historii szpitala, o których wszystkim przybyłym przypomniał dr Marek Daniel dyrektor ds. medycznych.

Spotkanie emerytów 2014