Nowoczesny Szpital = Nowoczesne Zaplecze Techniczne

Przebudowa istniejącego budynku trafostacji i jego rozbudowa o nową rozdzielnie główną, pomieszczenie agregatów prądotwórczych, pomieszczenie zbiorników paliwa oraz nową portiernie, to kolejne kroki milowe w obszarze inwestycji jakie zostały poczynione w tym roku w Puszczykowskim Szpitalu. Za sprawą i przy wsparciu Powiatu Poznańskiego kosztem 2,3 mln złotych, szpital odnowił infrastrukturę techniczną, której parametry w pełni odpowiadają europejskim standardom i można o nich powiedzieć, że są na miarę XXI wieku.

Inwestycja rozpoczęła się w lipcu br. a jej oddanie do użytku miało miejsce 28 listopada. Odnosząc się do cyfr należy podkreślić, że powierzchnia zabudowy wynosi 310 metrów kwadratowych zaś kubatura to 1426 metrów sześciennych.

Celem inwestycji była modernizacja starego układu zasilania elektrycznego oraz wymiana alternatywnego zasilania w energię elektryczną, poprzez zespół dwóch agregatów prądotwórczych.  Poprzedni zespół agregatowni pamiętający jeszcze lata 70te XX. wieku nie gwarantował niezawodności działania na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom służby zdrowia.

Dzięki tej inwestycji szpital uzyskał możliwość zasilania wszystkich urządzeń z alternatywnego źródła energii elektrycznej, przy zachowaniu parametrów zbliżonych do występujących w zewnętrznej sieci. (już 45 sekund po ewentualnej awarii uruchamia się zastępcze zasilanie)

 

Nowa trafostacja