Dr Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej gościem spotkania z personelem medycznym szpitala

Pod nieco prowokacyjnym tytułem „Przychodzi prokurator do lekarza przychodzi lekarz do prokuratora”, odbyło się z inicjatywy dr Krystyny Dudzińskiej (z-cy Dyrektora ds. Medycznych), spotkanie mające na celu omówienie istotnych aspektów prawnych i proceduralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej.
Wśród najważniejszych tematów jakie przybliżył dr Kordel, dominowały związane z tajemnicą lekarską, funkcją szczególnej ochrony prawnej przypisanej przez ustawodawcę przedstawicielom zawodów medycznych, a także będącej w przygotowaniu ustawy o biegłych sądowych. Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej odniósł się również do roli i instytucji tzw. przedstawicieli społecznych występujących w trakcie postępowań sądowych, znaczeniu ich działania oraz zaangażowaniu Izby Lekarskiej jako przedstawiciela samorządu lekarskiego.
W dalszej części wykładu zostały poruszone kwestie dotyczące instancyjności postępowania przed sądami oraz szeroko pojętego wsparcia jakiego udziela Izba w ramach swoich kompetencji. Blisko dwugodzinne spotkanie było z pewnością dobrą okazją do skonfrontowania dynamicznie zmieniających się przepisów prawa z codzienną praktyką wykonywania zawodu.

 

Wizyta