Starosta Jan Grabkowski z wizytą w Szpitalu

 Wybrany na kolejną kadencję, Starosta Jan Grabkowski, spotkał się z władzami i personelem medycznym szpitala. Przedmiotem spotkania było omówienie priorytetów działań szpitala w najbliższym czasie, wyzwań i wzajemnych oczekiwań. Prezes Ewa Wieja w imieniu władz spółki i personelu szpitala pogratulowała – Staroście Grabkowskiemu – wyniku wyborczego i ponownego zaufania jakim obdarzyli go radni powiatu poznańskiego w związku z wyborem na czwartą już kadencję, na stanowisko Starosty Poznańskiego.

Wizyta Starosty