Pracownicy Szpitala wśród docenionych i wyróżnionych...

Magdalena Blumczyńska, kierownik apteki szpitalnej, została uhonorowana medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego, za zasługi dla aptekarstwa. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Naczelną Radę Aptekarską – (dalej NRA, wnioskodawcą była Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska), które mgr Magdalena Blumczyńska otrzymała z rąk prezesa NRA dra Grzegorza Kucharewicza.

Medal imienia prof. Koskowskiego (twórcy wydziału farmaceutycznego przy Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym) jest najwyższym uznaniem, wyrażonym przez członków samorządu aptekarskiego za zasługi na rzecz aptekarstwa polskiego.