Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej gościem pielęgniarek szpitala

Ciągłe doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, to jedne z priorytetów, które od dawna stanowią integralny element towarzyszący codziennej pracy pielęgniarek w puszczykowskim szpitalu. W tym celu z inicjatywy Elżbiety Sobkowiak – naczelnej pielęgniarki – odbyło się spotkanie z udziałem Magdaleny Krajewskiej pełniącej funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
W czasie wykładu a potem dyskusji dominowały tematy związane z rolą, zadaniami i obowiązkami jakie spoczywają na Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej ich znaczeniu dla środowiska pielęgniarek, i położnych. Omówiono także najważniejsze akty prawne regulujące wykonywanie zawodu. Nie zabrakło głosów dotyczących odpowiedzialności personelu medycznego za cały zakres działalności zawodowej, dla których ilustracją były przykłady problemów i wyzwań towarzyszących pracy pielęgniarek na co dzień.