Kontener przed wejściem głównym szpitala

Od 4 września 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa zmienią się zasady wchodzenia do Szpitala.  Pacjentów, którzy przychodzą na planową hospitalizację lub na badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ( RTG i TK), w Pracowni Endoskopowej oraz w gabinecie zabiegowym w celu pobrania wymazu zapraszamy do kontenera przed wejściem głównym Szpitala. W kontenerze pacjenci przejdą tzw pretiage – zostanie im zmierzona temperatura, saturacja, będą także wypełniać krótką ankietę dotyczącą ewentualnego kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem. Po przeprowadzeniu tych czynności pacjenci zostaną zaproszeni do budynku głównego.

Wizyty pacjentów ambulatoryjnych  - do poradni specjalistycznych Medicor oraz do Laboratorium realizowane będą z wykorzystaniem kontenera od poniedziałku 7 września 2020 r. W piątek zapraszamy tych pacjentów jeszcze  przez wejście boczne przy wejściu głównym.

W najbliższym czasie podobny kontener do pretriagu stanie przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Pacjentów prosimy  o przestrzeganie zaleceń dotyczących nowej organizacji ruchu.