Strażacy sprawdzali procedury bezpieczeństwa...

         Szpital w Puszczykowie regularnie sprawdza i testuje procedury ratownicze na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, które mogłyby przyczynić się do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów oraz personelu medycznego. W tym celu co roku wspólnie z Państwową Strażą Pożarną organizowane są ćwiczenia mające za zadanie rozpoznanie operacyjne obiektu Szpitala.

         Tak było i tym razem w dniach 14, 15 i 22 października Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9, PSP z Mosiny wraz z z-cą Komendanta, Krzysztofem Witkowskim dokonała – w ramach doskonalenia zawodowego – kontroli budynków szpitala.

         Przedmiotem rozpoznania był niedawno oddany do użytkowania oddział hospicjum (przeniesiony do nowego jednokondygnacyjnego budynku zlokalizowanego w pobliżu budynku głównego), gdzie sprawdzano między innymi, oznakowanie i ilość wyjść ewakuacyjnych jak również drożność dróg na wypadek prowadzenia ewakuacji.

         Strażacy zapoznali się także z uruchomionym niedawno budynkiem kotłowni oraz pompowni zasilającej instalację przeciwpożarową na terenie szpitala.