Światowy Dzień Zdrowia

Dziś przypada Światowy Dzień Zdrowia

W wyjątkowym – 2020 roku – wszystkie życzenia składane jeszcze kilka miesięcy temu nabrały zupełnie innego znaczenia. Pandemia unaoczniła nam jak bardzo jesteśmy delikatni wobec COVID-19.

Nie jesteśmy jednak zupełnie bezbronni!

To dzięki Wam Państwo, którzy tworzycie pierwszą linię frontu w tej biologicznej walce, nasi pacjenci nie tracą poczucia bezpieczeństwa, ufności i sił niezbędnych do pokonania chorób.

Dziękuję za Waszą ofiarność, poświęcenie i pełne zrozumienie odmienności czasu w jakim przyszło nam pracować i nieść pomoc pacjentom. To zbiorowy test z rozumienia naszej medycznej misji i kompetencji. Jestem pewna, że zdamy go z doskonałym wynikiem.

I na koniec – jakkolwiek to nie zabrzmi - zwłaszcza gdy świat przekonał się, że zdrowie jest jedną z najcenniejszych rzeczy jakie posiadamy – życzę jak najwięcej siły, odporności i wiary, że wszystko dobrze się skończy!

                                                                                                                      

                                                                                                                    Ewa Wieja

                                                                                                                 Prezes Zarządu