Komunikat Nr 6 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

Komunikat Nr 6 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

z dnia 24 marca 2020 roku.

Dotyczy pomocy dla Szpitala

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości wspierania Szpitala w walce z epidemią zakażenia koronawirusem informujemy, że trwa akcja zbierania darów na ten cel.

Przyjmujemy pomoc rzeczową, której koordynatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna Puszczykowo, Zacisze 3,

telefony kontaktowe : 665 486 678 oraz 883 653 440.

Wpłat finansowych można dokonywać na konto Szpitala :

CITI  Bank Handlowy w Warszawie S.A. 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006  

z dopiskiem „darowizna na walkę z pandemią”.

 

Dziękujemy za wyrazy wsparcia i solidarności.

                                                         

Zarząd Szpitala