Komunikat Nr 3 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

          Komunikat Nr 3 Zarządu Szpitala w Puszczykowie z dnia 15  marca 2020 roku.

Dotyczy organizacji pomocy doraźnej w Szpitalu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 15 marca br wprowadzono nowe zasady organizacji przyjęć w ramach Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarsko Pielęgniarskiej (tzw. Wieczorynka) oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Jednostki te zostały połączone i pełnią wspólny dyżur w obrębie SOR.

Wprowadzono również (od 9 marca) szczególne zasady przyjęć pacjentów w stanach ostrych mające na celu minimalizowanie zagrożenia zakażeniem dla  naszego personelu.

Obowiązuje do odwołania.