Kim są osoby posiadające szczególne uprawnienia?

Do osób posiadających szczególne uprawnienia należą:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Indalidzi wojenni oraz wojskowi
  • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, którym mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub jeśli nie jest to możliwe, w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących