UWAGA !

SZANOWNI PAŃSTWO

ZE WZGLĘDU NA OGÓLNOPOLSKĄ

SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

DO ODWOŁANIA ZOSTAŁ WPROWADZONY

ZAKAZ ODWIEDZIN

CHORYCH W SZPITALU

Art.5. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa wart.33ust.1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu