Do kwalifikacji wojskowej… marsz

Po raz kolejny w naszym Szpitalu działają dwie komisje wojskowe, które do kwalifikacji wojskowej wzywają  osoby urodzone w 2001 roku. Do stawienia się przed komisją wzywani są także  urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowe Komisje Lekarskie dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i 2 w Puszczykowie działają w okresie od 24 lutego do 22 kwietnia 2020 w godz. 8.00 – 13.00.

To mieszkańcy miast i gmin Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las i Tarnowo Podgórne, Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo i Swarzędz.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat. Stawiennictwo nie jest równoznaczne z powołaniem do służby, jak to bywało niegdyś. Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, może zwrócić się do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obecnie osoby, wobec których orzeczona zostaje kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, zostają przeniesione z urzędu do rezerwy po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia). Oznacza to, że mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, a to wymagane jest w przypadku ubiegania się o niektóre stanowiska pracy (np. w policji, w straży granicznej itp.).

Co ciekawe o takie orzeczenie muszą też ubiegać się niektóre panie i to nie tylko te, którym marzy się kariera wojskowa. Obowiązek ten dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Puszczykowskie komisje planują przyjmować dziennie 60 osób. Do stawiennictwa wezwano blisko 2280 osób.

 

Powiatowa Komisja Wojskowa