Spotkanie Wigilijne 2019

Święta niebawem… Ten szczególny czas skłania do podsumowań, rocznych bilansów, doceniania sukcesów i refleksji nad tym czego nie udało się zrealizować.

Doskonałą okazją do tego było Spotkanie Wigilijne, które jak co roku zgromadziło nie tylko pracowników, ale także liczne grono zaproszonych gości i przyjaciół Szpitala.

Wiceprezes Piotr Reiter witając gości podkreślał jak ważne w dzisiejszym zapędzonym świecie są takie okazje do bezpośredniego spotkania, rozmowy, wymiany poglądów i doświadczeń. Powitał Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, który przybył  wraz z Zarządem Powiatu, Piotra Burdajewicza Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego, Członków  Rady Nadzorczej Szpitala w Puszczykowie, a także szefów  instytucji związanych z ochroną zdrowia,  przedstawicieli służb mundurowych, władze wyższych uczelni, dyrektorów szpitali wielkopolskich, lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny i pracowników Szpitala.

Prezes Ewa Wieja podsumowała następnie mijający, niełatwy rok. Z satysfakcją mówiła o wzrastającej liczbie pacjentów, którzy chcą się leczyć w Puszczykowie. Doceniają oni fachowość naszego zespołu i nowoczesne metody leczenia oraz  warunki pobytu w szpitalu. Najważniejsze, że już wkrótce Szpital w Puszczykowie wzbogaci się o nowy blok operacyjny. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów medycznych w Wielkopolsce. W  styczniu rozpoczyna się również remont apteki szpitalnej.  Ale najważniejszy jest – jak podkreślała Prezes Ewa Wieja – doskonały zespół specjalistów z różnych dziedzin. To przecież najważniejszy i praktycznie niepoliczalny kapitał, który pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzący roku.  Prezes dziękowała całemu personelowi Szpitala za ofiarność i gotowość do niesienia pomocy ludziom w chorobie, cierpieniu, niepowodzeniach losu.

Starosta Poznański Jan Grabkowski w swoim wystąpieniu odniósł się natomiast do wyjątkowo trudnej sytuacji służby zdrowia. System ochrony zdrowia jest… praktycznie na krawędzi załamania i wymaga bardzo pilnych, ogólnopolskich działań.  Polityka zdrowotna jest jednym z najważniejszych zadań Rządu, nie można jej w praktyce cedować na samorządy – konkludował Starosta i dobitnie podkreślał, że niezależnie od wszystkich trudności warunki, w jakich leczą się mieszkańcy Powiatu Poznańskiego, są dla niego priorytetem. Dlatego Zarząd Powiatu będzie wspierał inwestycje i rozwój naszego Szpitala.

O duchową stronę spotkania zadbał ks. Janusz Poksiński – Kapelan szpitala, który odczytał fragment Ewangelii i pobłogosławił opłatki życząc wszystkim zdrowych, pięknych Świąt.

Prezes Ewa Wieja życzyła również wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz śmiałych, acz realnych planów na 2020 rok.

A potem łamiąc się opłatkiem, życzono sobie zdrowia,  pomyślności i sukcesów.

 

Wigilijne spotkanie 2019