Jeśli nie mogę lub rezygnuję z wizyty, czy muszę to odwołać?

Jeśli Pacjent nie może stawić się do Szpitala lub Pracowni w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie o tym poinformować właściwy sekretariat lub rejestrację. W związku z wydłużającymi się listami oczekujących oraz dublowaniem zapisów do wielu specjalistów nasza deklaracja rezygnacji, wystarczająco wcześnie, spowoduje przesunięcie listy oczekujących i przyjęcie innej osoby.