Strażacy ćwiczą w naszym Szpitalu

Wozy bojowe straży pożarnej, na korytarzach szpitalnych strażacy w aparatach tlenowych i dziesiątki metrów węży strażackich – ten widok może niepokoić. Ale na szczęście nie tym razem. Kolejny raz odbywały się okresowe ćwiczenia ewakuacyjne.  Uczestniczyli w nich strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 z Mosiny i  druhowie  z OSP z Puszczykowa, OSP Pecna i OSP Mosina.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że czujka przeciwpożarowa sygnalizuje pożar w brudowniku Oddziału Rehabilitacyjnego.  Ponieważ bardzo szybko dochodzi do dużego zadymienia, trzeba niezwłocznie ewakuować pacjentów. W dodatku przy próbie gaszenia poszkodowana zostaje jedna z osób personelu medycznego.  Już po godzinie okazało się, że wszystko przebiegło zgodnie z założeniami, a strażacy i nasz personel mogli sprawdzić się w akcji. 

Szpital to specyficzne miejsce i dlatego ćwiczenia pozwalają strażakom zapoznać się z infrastrukturą budynku i wszystkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w czasie akcji gaśniczo – ratowniczej. Ćwiczenia są również doskonałym sprawdzianem dla naszych służb i pomagają  udoskonalić procedury przeciwpożarowe.

Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także  wiedza, która w chwili realnego zagrożenia może być na wagę zdrowia i życia.

Ćwiczenia przeciwpożarowe