Dzień Ratownictwa Medycznego

W Dniu Ratownictwa Medycznego

dziękuję za ofiarność, gotowość do niesienia pomocy i bezwarunkowej służby drugiemu człowiekowi w potrzebie. 

Składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, siły, oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Ewa Wieja

Prezes Zarządu