Przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjny

Przyjęcie na Oddział:

  • 1. Kontakt z Koordynatorem Oddziału w celu ustalenia terminu przyjęcia (Koordynator Oddziału – dr Agata Chmurak     nr tel.  61 89-84-270 lub 272
  • 2. Kontakt z Działem Usług Medycznych w celu zawarcia umowy i otrzymania faktury nr tel. 61 89-84-065 lub  89-84-087
  • 3. Przed przyjęciem uiszczenie ustalonej opłaty
  • 4. Przyjęcie na Oddział
  • 5. Jeżeli w czasie pobytu choremu zostaną udzielone dodatkowe świadczenia faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zakończeniu pobytu lub po zakończeniu każdego miesiąca.

Przy przyjęciu należy powiadomić lekarza o współistniejących chorobach i stosowanych lekach, które po uzgodnieniu będą podawane przez personel medyczny. W przypadku, gdy pacjent nie będzie posiadał własnych leków i środków higieny (np. pieluchomajtki) uzyska je za odpłatnością.