Obrady Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Po raz  drugie w tym roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, którego nasz szpital jest członkiem. Tym razem odbyło się w Puszczykowie na terenie naszego Szpitala.

Oprócz omawianych bieżących problemów, które dotyczą wszystkich placówek przedstawiciele szpitali powiatowych pochylili się nad podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej WZSzP oraz sprawozdania finansowego Związku. W tym dniu udzielono również absolutorium Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

 

Obrady trwają