Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego

Co dalej z kondycją szpitali powiatowych? 

Na to niezwykle istotne pytanie szukano odpowiedzi w trakcie niedawnego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego

W Konwencie, który tym razem obradował w Poznaniu wzięła udział Agnieszka Pachciarz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Starostowie z uwagą wysłuchali przedstawionych przez nią  informacji dotyczących zasad finasowania placówek medycznych. W swoim wystąpieniu wskazywała między innymi na sposoby pozyskiwania środków z  NFZ, przypominała też o zasadach uzyskania akredytacji dla lecznic.

Sytuację szpitali powiatowych  przedstawił następnie Tomasz Paczkowski  Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, prezentując dane świadczące  o wyraźnym pogarszaniu się sytuacji finansowej oraz bardzo znacznym niedoborze pracowników medycznych.

Niestety kondycja szpitali powiatowych  jest po prostu zła i z miesiąca na miesiąc ulega pogorszeniu. Szpitale – mówiąc najprościej – znów się zadłużają. To niestety tendencja ogólnopolska! Jak wynika z danych za ubiegły rok blisko 90% szpitali w Polsce  pogorszyło swój wynik finansowy. Po ostatnich niemal 20% podwyżkach cen gazu, prądu czy wody wzrosły koszty utrzymania placówek – a to nie jedyne zmartwienie ich dyrektorów.    

Mało tego - wzrosły także koszty osobowe. Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania, a do tego sytuacja na rynku pracy spowodowana chronicznym brakiem personelu medycznego bardzo szybko może doprowadzić do … zapaści. Brakuję pielęgniarek, lekarzy… Wielkopolska na tle innych województw jest w szczególnej sytuacji  - mamy najniższy w Polsce wskaźnik lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentami.

Niestety za tym wszystkim nie idzie kompensacja wpływów z NFZ, który jest przecież najważniejszym płatnikiem.  Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych już w ubiegłym roku podkreślał, że wycena świadczeń powinna wzrosnąć co najmniej o 15%. Ale to i tak wciąż byłoby zbyt mało… Szpitale powiatowe znów stanęły nad krawędzią!

Co zatem mają zrobić starostwa, które są organami prowadzącymi i właścicielskimi szpitali? Stają niemal pod ścianą wobec problemu ich zadłużenia. Skutki oznaczają w praktyce zamykanie kolejnych oddziałów szpitalnych, załamanie płynności finansowej, obciążenie budżetów powiatów i najgorsze – ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla ludności.

Pozostaje jedynie czekać z nadzieją na szybkie, ogólnopolskie rozwiązania systemowe, które zapobiegną dalszemu pogarszaniu się sytuacji lecznic powiatowych.